Privacybeleid Douwe Egberts

Reikwijdte

De producten van het merk Douwe Egberts, Pickwick en Natrena en alle bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (Douwe Egberts producten), worden ontwikkeld en uitgebracht door Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederland (‘KDE’) en haar respectievelijke bedrijfsonderdelen in de diverse landen.

Dit privacybeleid van Douwe Egberts is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met Douwe Egberts producten. KDE verbindt zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen.

Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van het Douwe Egbers privacybeleid.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

KDE zijn de verantwoordelijke rechtspersonen voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met Douwe Egberts producten.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw Douwe Egberts producten. Met behulp van deze gegevens kan KDE:

- op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over Douwe Egberts producten;
- uw aanschaf van Douwe Egberts producten beheren en uitvoeren;
- uw account bij Douwe Egberts beheren;
- uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
- marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

- u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
- per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met ons Consumer Care Center;
- uw Douwe Egberts product te registreren (online of door de bijgeleverde antwoordkaart ingevuld terug te sturen);
- deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum; of
- direct via deze website een Douwe Egberts product of -dienst aan te schaffen.

 

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

KDE kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens KDE bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. KDE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. KDE eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen.

KDE verkoopt van tijd tot tijd (delen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer een verkocht bedrijfsonderdeel samenhangt met Douwe Egberts producten kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers.

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij Douwe Egberts gaat u ermee akkoord dat  KDE en haar tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, verstrekken en op andere manieren verwerken in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

Registreren bij Douwe Egberts

Wij sturen u graag informatie over Douwe Egberts producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen.

Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount.

U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van KDE met betrekking tot Douwe Egberts producten via een van de volgende opties:

- klik op de afmeldoptie in de voetnoot van e-mails van Douwe Egberts;
- open uw profiel online en wijzig uw communicatievoorkeuren.

 

 

Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot Douwe Egberts producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Registreren bij KDE (niet-Douwe Egberts-producten)

Via deze website kunt u zich bij KDE registreren voor producten, diensten of evenementen die geen verband houden met Douwe Egberts producten. Wilt u weten wat KDE te bieden heeft voordat u kiest voor registratie, klik dan hier voor de website van KDE.

Let op: uw keuze voor registratie bij KDE voor niet-Douwe Egberts producten houdt in dat de verzameling en het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan het privacybeleid van het betreffende groepsbedrijf van KDE dat uw gegevens verwerkt. U vindt dit beleid op de verschillende websites van de groepsbedrijven van KDE (klik hier om naar de website van KDE te gaan; hier vindt u links naar het betreffende privacybeleid).

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

U dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van Douwe Egberts producten deel uitmaken van bedrijven van KDE overal ter wereld. Als gevolg hiervan vindt er mogelijk overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens binnen de KDE bedrijvengroep. Daarnaast vindt de hosting van het KDE systeem plaats via een internetprovider in de Verenigde Staten. In sommige landen, waaronder de VS, vindt geen afdoende bescherming plaats van uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen u echter verzekeren dat KDE alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies en tracking

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wanneer u een online winkelwagentje gebruikt, kunnen wij met behulp van cookies uw aankopen volgen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website.

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat KDE niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van Douwe Egberts kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 17 december 2012.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar privacy@jdecoffee.com.

Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met de consumentenservice via consumenten.service@jdecoffee.com of via het contactformulier onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.


Laatst gewijzigd op: 17 december 2012