Actievoorwaarden

Koffiemaster set

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Win een koffiemaster set (“Actie”) georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (“Organisator”) gevestigd aan de Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De Actie heeft als doel om het merk Douwe Egberts te promoten. De Actie bestaat uit het insturen van een deelnameformulier met een unieke code, waardoor de deelnemer kans maakt op 1 van de 150 Koffiemaster sets.

1.4 Jacobs Douwe Egberts behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.

 1. Deelname

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf 13 februari 2023 tot en met 31 mei 2023 door het verzilveren van een unieke code en het invullen van het deelnameformulier op www.de.nl/acties/koffiemaster-set.

2.4 Inzending van deelnameformulier is gratis.

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland.

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

 1. Koop een Douwe Egberts actieverpakking te herkennen aan de gele sticker
 2. Ga naar www.de.nl/acties/koffiemaster-set
 3. Vul de unieke code, jouw naam en e-mailadres in op het aanmeldformulier
 4. Maak kans!

    3. Privacy

3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op [URL Website, bijvoorbeeld https://www.de.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/].

3.2 De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden gedeeld met Free For One (partner ter verzending van prijzen).

 1. Prijzen

4.1 De totale waarde van één prijs bedraagt 253,16 EUR. In totaal zijn er 150 prijzen te winnen. De prijs bestaat uit de volgende elementen:

 • 2x D.E Latte Macchiato glazen t.w.v. 6,37 EUR
 • 4x HK Living Cappuccino mokken t.w.v. 33,95 EUR
 • 1x Bialetti percolator t.w.v. 28,00 EUR
 • 1x handmatige koffiebonen maler t.w.v. 25,99 EUR
 • 1x Bialetti melkopschuimer t.w.v. 35,00 EUR
 • 1x Bialetti Milk Jug t.w.v. 15,00 EUR
 • 1x Wesco voorraadbus (rood) t.w.v. 26,95 EUR
 • 1x Dille en Kamille theedoek (rood) t.w.v. 4,95 EUR
 • 1x Koffiecategorie naar keuze*, t.w.v. 15,00 EUR
 • 1x HK Living koffiepot 1 liter t.w.v. 32,00 EUR
 • 1x HK Living V60 t.w.v. 29,95 EUR
  *keuze uit koffiebonen, filterkoffie, koffiepads of oploskoffie

4.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt door Jacobs Douwe Egberts betaald.

4.3 De aanwijzing van de winnaars van de prijzen geschiedt op onpartijdige wijze. De Organisator wijst de winnaars aan middels 150 trekkingen door loting op donderdag 1 juni 2023.

4.4 De winnaars worden uiterlijk binnen drie weken na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt. De winnaars worden bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.

4.5 De winnaars moeten binnen twee weken na ontvangst van een e-mail van de Organisator hun adresgegevens opgeven voor verzending van de prijs. Als de Organisator geen adresgegevens van een winnaar heeft ontvangen binnen deze twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator.

4.6 De prijs wordt per post verzonden.

4.7 Als een winnaar twee weken na het opgeven van de adresgegevens niets heeft ontvangen, kan men hiervoor navraag doen via https://www.de.nl/wecare/ tot zes weken na het einde van de Actie.

4.8 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.

4.9 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

5.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

5.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

5.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of haar feitelijk leidinggevenden.

 1. Klachten

6.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend bij Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.de.nl/wecare/. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.

 1. Slotbepalingen

7.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op www.de.nl/acties/koffiemaster-set. De algemene actievoorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.de.nl/wecare/.

7.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.

Hier is de Koffiemaster actie te vinden. 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 10-01-2023